Ide o skupinu masérskych techník, ktoré sa používajú kombinovane alebo jednotlivo s dôrazom na uvoľňujúci učinok na telo. Používajú sa pritom trhacie techniky, vákuové banky a chiropraktické postupy.
◄ späť na ponuku masáží
www.quasardesign.sk