Klasická masáž je jedna z najviac využívaných masáží. Je to súbor hmatov, ktoré stimulujú kožu, podkožie a najmä svaly pričom dochádza k prekrveniu pokožky, uvoľneniu svalov a odbúraniu napätia, ktoré spôsobujú zatvrdliny vo svaloch. Klasická masáž tiež veľmi dobre pôsobí proti únave a stresu, ktorý denno denne pôsobí na každého z nás.
◄ späť na ponuku masáží
www.quasardesign.sk